„Studia Podyplomowe – TWÓJ czas na ROZWÓJ
kompetencji technicznych”

Projekt został zakończony.