„Profesjonalne Urzędy – Kompetentne Kadry”

O projekcie

Od 01.03.2012 roku Bydgoska Szkoła Wyższa w ramach poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” realizowała projekt pt. „Profesjonalne Urzędy – Kompetentne Kadry”

Uczestnicy projektu

Projektem zostało objętych łącznie 278 urzędników, w tym 185 kobiet i 93 mężczyzn zatrudnionych w Urzędach Gmin: M. Grudziądz, Gruta, Jeżewo, Radzyń Chełmiński, Warlubie.

W ramach projektu realizowane zostały:

  1. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kierowników z 4 JST
  2. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla urzędników z 4 JST
  3. Studia podyplomowe dla urzędników z 2 JST
  4. Stworzenie BOK w 3 Urzędach Gmin
  5. Usprawnienie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w 4 JST
  6. Wdrożenie systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych w 3 JST
  7. Wdrożenie systemu do monitorowania i ewaluacji strategii głównej w 1 JST
  8. Wdrożenie systemu e-usługi w 1 JST