„Zacznij działać na własny rachunek!”

O projekcie

Od 01.08.2010r. do 31.07.2012r.Bydgoska Szkoła Wyższa w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” realizowała projekt pt. „Zacznij działać na własny rachunek!”

Projekt skierowany był do osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Wsparciem objętych zostało 50 osób, a pomoc finansową na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej otrzymało 28 Uczestników Projektu.

Uczestnikom Projektu zapewniliśmy:

Szkolenia oraz doradztwo odbywały się w siedzibie Bydgoskiej Szkoły Wyższej.

Dni i godziny szkoleń oraz doradztwa były dopasowane do preferencji Uczestników Projektu.