„Cel – kariera. Innowacyjne formy aktywizacji zawodowej studentów”

Zadania Akademickiego Biura Karier

Akademickie Biuro Karier Bydgoskiej Szkoły Wyższej jako naczelny cel swojej działalności przyjęło pomoc studentom i absolwentom w wejściu na rynek pracy. Poznanie rynku pracy, jego potrzeb i wymagań daje możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Biuro Karier stanowi jednostkę, dającą zainteresowanej grupie odbiorców możliwość zapoznania się z technikami autoprezentacji, pozyskiwania atrakcyjnych ofert pracy, jak również tworzeniem ofert aplikacyjnych w tym CV oraz listu motywacyjnego. Korzystanie z usług Akademickiego Biura Karier BSW jest nieodpłatne.

Obecna sytuacja na rynku pracy zmusza studentów do szukania doświadczeń zawodowych już w okresie nauki. Dzięki ABK można je łatwiej zdobyć. My stwarzamy możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcą. Podjęcie pracy w czasie studiów skutkuje nie tylko poszerzeniem kwalifikacji, ale również pozwala na znalezienie przyszłego miejsca pracy, po zakończeniu edukacji na studiach wyższych.

Akademickie Biuro Karier to jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Bydgoskiej Szkoły Wyższej.