„Cel – kariera. Innowacyjne formy aktywizacji zawodowej studentów”

Szkolenia

Informacje o szkoleniach realizowanych w projekcie oraz harmonogram szkoleń

Warsztaty technologii informatycznych

Celem warsztatów będzie nauka wykorzystania komputera i Internetu jako narzędzi ułatwiających pracę biurową, twórczą oraz komunikację.

Zakres tematyczny warsztatów:

Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów – informatyków, którzy na co dzień wykładają na BSW przedmioty informatyczne.

Czas trwania warsztatów: 18 godz.
Liczba edycji warsztatów: 6
Szczegółowe informacje tel. 52 584 11 43 w. 62

Warsztaty komunikacji interpersonalnej

Głównym celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z zasadami i regułami prawidłowej komunikacji międzyludzkiej. Studenci będą doskonalili swoje umiejętności komunikowania z otoczeniem za pomocą ćwiczeń praktycznych realizowanych w grupach warsztatowych.

Zakres tematyczny warsztatów:

Zajęcia prowadzić będzie specjalista z zakresu psychologii społecznej.

Czas trwania warsztatów: 10 godz.
Liczba edycji warsztatów: 6
Szczegółowe informacje tel. 52 584 11 43 w. 62

Szkolenia z zakresu public relations i autoprezentacji

Głównym założeniem zajęć będzie wskazanie słuchaczom tajników Public Relations, które zastosować można w życiu codziennym, jak również w pracy zawodowej. Studenci będą mieli możliwość zdobycia wiedzy pozwalającej negocjować warunki pracy, płacy. Posiądą wiedzę z zakresu autoprezentacji.

Zajęcia przygotuje i poprowadzi psycholog społeczny, specjalista z zakresu komunikowania społecznego.

Czas trwania warsztatów: 12 godz.
Liczba edycji warsztatów: 6
Szczegółowe informacje tel. 52 584 11 43 w. 62

Kurs aktywnego poszukiwania pracy

Przedmiotem kursu będzie nauka umiejętnego pisania CV oraz Listu Motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Kurs omówi sposoby aktywnego szukania pracy jeszcze w trakcie studiów oraz podpowie jak szukać pracy w krajach Unii Europejskiej.

Zajęcia opracuje i poprowadzi specjalista ds. rynku pracy.

W ramach projektu planuje się 6 edycji kursu. Jeden kurs obejmować będzie 9 godz. zajęć.

Szkolenia z praktycznego zastosowania prawa pracy

W ramach szkolenia omówione zostaną podstawy prawa pracy, prawa i obowiązki pracownika oraz rodzaje umów o pracę i elastyczne formy zatrudnienia.

Zajęcia poprowadzi specjalista z dziedziny prawa pracy, który jest wykładowcą BSW i prowadzi zajęcia ze studentami na kierunku Administracja.

W ramach projektu planuje się 6 edycji szkoleń. Jeden cykl obejmować będzie 8 godz. zajęć.

Zajęcia wyrównawcze

  1. Organizacja zajęć wyrównawczych z matematyki dla studentów I roku studiów inżynierskich na BSW. Przewiduje się realizację 180 godz. zajęć wyrównawczych. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowcę prowadzącego zajęcia z matematyki w ramach programu studiów.
  2. Organizacja zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów I roku studiów inżynierskich na BSW. Przewiduje się realizację 180 godz. zajęć wyrównawczych. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowcę prowadzącego zajęcia z fizyki w ramach programu studiów.