Bydgoska Szkoła Wyższa realizuje projekt:

„Cel – kariera. Innowacyjne formy aktywizacji zawodowej studentów”