„Cel – kariera. Innowacyjne formy aktywizacji zawodowej studentów”

Miejsce realizacji

Bydgoska Szkoła Wyższa
ul. Unii Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz