„Cel – kariera. Innowacyjne formy aktywizacji zawodowej studentów”

Kontakt

Biuro Projektu

Bydgoska Szkoła Wyższa
ul. Unii Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
pok. Akademickiego Biura Karier

Zespół Projektowy

mgr inż. Tomasz Makowski – Koordynator Projektu
tel. 52 584 11 43

mgr Tomasz Puławski – Kierownik Projektu
tel. 52 584 10 01
e-mail: biuro.karier@bsw.edu.pl

mgr Justyna Ożóg – specjalista ds. organizacyjnych
tel. 52 584 10 01
e-mail: biuro.karier@bsw.edu.pl

Martyna Świątkowska – specjalista ds. promocji
tel. 52 584 10 01
e-mail: biuro.karier@bsw.edu.pl