„Cel – kariera. Innowacyjne formy aktywizacji zawodowej studentów”

Doradca zawodowy

Doradca zawodowy Akademickiego Biura Karier Bydgoskiej Szkoły Wyższej Dyżur doradcy zawodowego odbywa sie w każdy czwartek, w godz. 9:00–11:00 w pomie­szczeniu Akademickiego Biura Karier BSW (I piętro, obok sali 105)